Competence Center CCC

För mångsidig utveckling på alla nivåer

Marte MeoFörändringens Fyra RumOpenSpace/Framtidsverkstad

Kommunikation & samspel
Ledarskap & gruppens potential
Organisationer/Företag
Arbetsgrupper/Familjer
Individer 0-100 år i personlig utveckling

Anna-Greta Ledin

Leg. Psykolog; specialist i klinisk psykologi/konsultation/diagnostik
Marte Meo Licensed Supervisor
Certifierad användare av Förändringens Fyra Rum
Certifierad ledare av Open Space/Framtidsverkstad
Mobil.tfn. 070-33 88 916