Marte Meo

Det är som att ha ett öga som får en att kliva ut ur sig själv.
Citat: Kristina Hellsten

Det handlar om samspel: Hur samspel fungerar och hur det kan förbättras och göras enklare. Jag upptäcker inte detta utan film. Med film jämför jag situationer mellan varandra och förändras av egen kraft. Förklara är svårt.
Citat: Sigrid Ojala

Så skräddarsyr du din egen professionella och personliga utveckling med Marte Meo

 • Du väljer dina frågeställningar
 • Du väljer vilka situationer du vill filma
 • Du får konkret information om möjligheter och behov i din egen verklighet
 • Du lär dig att överföra denna information till möjliga handlingsalternativ
 • Du får kontinuerlig feedback hur du lyckas med hjälp av nya videoinspelningar
 • Du får självförtroende och personligt mod
 • Jag har vågat tacka ja till att bli instruktör till annan personal inom ett annat område. Det hade jag inte gjort före denna utbildningen.
  Citat: Kaija Orava

  Marte Meo - En arbetsmodell för fungerande kommunikation och samspel

  Marte Meo-metoden bygger på kunskap hur kommunikationens allra minsta beståndsdelar föder fungerande samspel. Mikrohändelserna blir synliga och kan studeras med hjälp av videoinspelningar. Klipp från videoinspelningarna väljs ut för att visa på kompetens och för att medvetandegöra människor om deras egen kraft. Människor betraktas som utvecklingsbara och sökande efter meningsfullt samspel med andra.

  Film 5 min:
  Jag ska stanna och se. Vad skall vi se? Interaktionen. Vi skall se ögonblickshändelserna. Jag kan inte förstå om jag inte gör interaktionsanalys: STANNA - KÖR - STANNA - KÖR - T.ex. Stanna filmen varje gång du har ögonkontakt med A. Detta gör vi för att kunna upptäcka småbilder; varje mikroögonblick i det som händer.
  Citat: Christina Kejerhag

  Jag kan förstärka fungerande samspel med kommunikations principerna, när jag vet hur viktiga dom är.
  Citat: Lillemor Ödling

  Fungerande samspel frigör utvecklingskrafter hos alla människor

  Marte Meo-metoden har utvecklats av Maria Aarts från Holland i hennes arbete med barn och ungdomar med särskilda behov. Hon sökte ett sätt att förmedla konkret och praktisk information, vad föräldrar kan göra för att stödja sina barns utveckling.

  Maria filmade många barn och föräldrar som fungerade väl tillsammans och studerade sedan videoinspelningarna för att se vilka faktorer som var gemensamma för det naturliga samspelet mellan föräldrar och barn. I samarbete med psykologen Harry Bieman utvecklades "The Orion Home Training Programme".

  1987 valde Maria att gå vidare på egen hand. Orden Marte Meo (som fritt översatt från latin betyder Av egen kraft) fick sammanfatta hennes erfarenheter, att fungerande samspel frigör barnets egna inneboende utvecklingskrafter. Marte Meo har även en mer omfattande betydelse än att vara namnet på en behandlingsmetod. Marte Meo är kunskap som inkluderar alla människor oberoende av ålder och social position. Maria Aarts säger det på följande sätt:

  The central focus of MARTE MEO is to encourage people to use "their own strength" to advance and stimulate developmental processes.
  www.martemeo.com

  Jag trodde Marte Meo var namnet på en norrman…
  Citat: En deltagare på Marte Meo-utbildningens första dag