Kommunikation
Förmåga till fungerande kommunikation är en tillgång i alla olika livssammanhang. Det kallas ibland för social kompetens. Det är vad vi lär oss av våra föräldrar när vi är små. Det är också en förmåga som tynar bort om den inte aktiveras.

Kommunikationen fungerar bäst när alla parter samspelar med varandra i fungerande kommunikationsmönster. Det finns dock otaliga situationer i arbetsliv och privatliv som kan vända situationen till sin motsats. Det räcker med att en part bryter sin del av det fungerande kommunikationsmönstret. Då infinner sig först en diffus obehagskänsla. Någonting är fel. Vad som är fel behöver vi inte veta. Kontinuerligt bristande kommunikativt gensvar leder ofelbart till att kommunikationen bryter samman och parterna vänder sig ifrån varandra och söker sig till andra.

Att behålla sina egna förmågor till fungerande kommunikation i mötet med människor som inte samspelar är mycket svårt eftersom det är ett biologiskt program som styr, att vi vill vända oss bort. I dessa situationer är klipp från videoinspelningar ovärderliga för att visa vilken kommunikationsprocess som uppmuntrar och stärker kommunikationen. Fungerande, utvecklingsbefrämjande kommunikation är en förutsättning för positiva utvecklingsspiraler.