Förändringens Fyra Rum

På min promenad funderade jag på i vilket rum jag befann mig just nu i livet, i mitt uppdrag, vart LSU befinner sig och vad som därför skulle kunna göras för att rulla vidare. Det var bra.
Citat: Hanna Hallin, ordf. LSU

Förändringens fyra rum - En vandring genom förändringens faser

Alla kan känna igen sig i rörelsen genom förändringens fyra rum. De fyra rummen motsvarar psykologiska tillstånd som är centrala för utveckling och förändring. Du vandrar från Nöjdhet (där allt känns bra som det är) till Censur/Förnekande, där du med självbehärskning håller på att allt är bra.

När upplevelsen att något är fel tränger sig på allt mer, kommer ett tillstånd av Förvirring och Konflikt. Du tvivlar på vad som är rätt och/eller på vad du vill. När du slutligen inser/förstår vilken nöjdhet som inte passar dig längre så kan du ta stegen mot andra möjligheter. Du rör dig mot förändringens fjärde rum; Inspiration/Förnyelse.

Fyrarummaren är en teori om förändring; om vad som händer med människor och organisationer i förändring. Teorin har utvecklats av psykolog Claes Janssen utifrån hans forskning om människors benägenhet att vilja censurera filmer eller inte.

Ett av modellens särdrag är att den ökar förståelsen för både de individuella och organisatoriska konsekvenserna av människors olika grad av censurbenägenhet i pressade, osäkra eller omskakande situationer.
Citat: Bengt Lindström, organisationskonsult, LIV NR 3/2008

Organisations- och ledarskapsutveckling

Förändringens fyra rum kallas även för Fyrarummaren. Claes Janssen har i samarbete med organisationskonsult Bengt Lindström utvecklat ett antal verktyg knutna till teorin. Bengt Lindström har medverkat till att såväl små som stora företag använder Fyrarummaren i sin verksamhet både i Sverige och internationellt. Bengt Lindström med partners utbildar och certifierar användare av Förändringens fyra rum.

Anna-Greta Ledin är certifierad användare av Fyrarummaren och samarbetar med Ander & Lindström Partners AB www.andolin.com